1.Yıl

1.Dönem (Güz)

2.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Sosyal Politika (CALI 101, 3 Kredi) Çalışma Ekonomisine Giriş (CALI 102, 3 Kredi)
Sosyal Psikoloji (CALI 103, 3 Kredi) Sosyoloji (CALI 104, 3 Kredi)
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi) Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi) İşletme Bilimine Giriş (ISLE 199, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi) İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi) Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi) Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)

Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)

Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)

2.Yıl

3.Dönem (Güz)

4.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Sosyal Güvenlik Teorisi (CALI 201, 3 Kredi)

İstihdam Teorileri ve Politikası (CALI 202, 3 Kredi)

Bilimsel Araştırma Teknikleri (CALI 203, 3 Kredi) 

Sosyal ve Siyasi Düşünceler Tarihi (CALI 204, 3 Kredi)

Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)

Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)

Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)

Temel İngilizce IV (ING 202, 3 Kredi)

Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)

Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi) Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi) Ferdi İş Hukuku (CALI 206, 3 Kredi)

3.Yıl

5.Dönem (Güz)

6.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Sosyal Güvenlik Hukuku (CALI 301, 3 Kredi)

Ücret Teorisi ve Politikası (CALI 302, 3 Kredi)

Sendikalar Hukuku (CALI 303, 3 Kredi)

Toplu İş Hukuku (CALI 304, 3 Kredi)

Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)

Çalışma Sosyolojisi (CALI 306, 3 Kredi)

Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)

Uluslararası Sosyal Politika (CALI 322, 3 Kredi)  
Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)

Türkiyede ve Dünyada Sendikacılık (CALI 324, 3 Kredi)

İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (CALI 326, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi) Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Kariyer Gelişimi Süreçleri ve Kariyer Kuramları  (CALI 303, 3 Kredi) Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
İstatistik ve Olasılığa Giriş  (EKON 101, 3 Kredi) Bilgi Toplumu ve Çalışma İlkeleri (CALI 328, 3 Kredi)

4.Yıl

7.Dönem (Güz)

8.Dönem (Bahar)

İnsan Kaynakları Yönetimi (CALI 403, 3 Kredi)

Gelir Dağılımı ve Politikaları (CALI 402, 3 Kredi, Zorunlu)  

Çalışma Psikolojisi (CALI 405, 3 Kredi)

İş Hukuku ve Tatbikatı (CALI 404, 3 Kredi)  

Türkiyenin Toplumsal Yapısı (CALI 407, 3 Kredi)

Finansal Yönetim (ISLE 299, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MAL 399, 3 Kredi)  

  Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz. Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Avrupa Birliği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (CALI 421, 3 Kredi) İş Değerlendirmesi (CALI 422, 3 Kredi)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi) Endüstri İlişkileri (CALI 426, 3 Kredi)
  Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)  
Maliyet Muhasebesi (ISLE 288, 3 Kredi) Finansal Tablolar Analizi (ISLE 388, 3 Kredi)
Organizasyonlarda Davranış (ISLE 361, 3 Kredi) Türkiye Ekonomisi  (İKTİ 402, 3 Kredi)
Örgütsel Psikoloji  (CALI 423, 3 Kredi) Yoksulluk Ekonomisi  (CALI 428, 3 Kredi)
İş Gücü Piyasaları  (CALI 424, 3 Kredi)  
Avrupa Birliği Sosyal Politikası  (CALI 427, 3 Kredi)  
   

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri I. ve II. Öğretim Dersleri (PDF)