Ekonometri Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Ekonometri bilimi genel anlamda iktisat, istatistik ve matematik bilimlerinin bir ara kesiti olarak tanımlanır. Bu anlamda Ekonometri bölümünde ekonometri, iktisat ve istatistik ağırlıklı eğitim verilmekle beraber bunlara ek olarak yöneylem araştırması, matematik, bilgisayar ve yabancı dil dersleri de okutulmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora programı ekonometri bölümüyle işbirliği halinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Günümüzde herhangi bir iktisadi olayın ekonometri ve istatistik kullanılmadan yorumlanması ve ileriye yönelik tahminlerin yapılması olanaklı olmadığı gibi inandırıcı da değildir. Bu nedenle iktisatçı mutlaka bir ekonometriste veya istatistikçiye gereksinim duymakta ya da kendisi ekonometri veya istatistik öğrenme gereksinmesi duymaktadır. Bu açıdan bakıldığında da ekonometristi; iktisat biliminin mühendisi olarak tanımlamak mümkündür.

Ekonometri bölümünü bitiren öğrenciler; Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda iş bulma olanağına sahiptirler.