Bologno Süreci öncesi Ekonometri Bölümünde uygulanan eski ders programı aşağıdaki şekildedir.

 

 

 1.Yıl

1.Dönem (Güz)

2.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi) İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi)
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi) Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi) İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi) Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi) Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi) Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi) Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (ING 101 , 3 Kredi) Temel İngilizce II (ING 102 , 3 Kredi)

2.Yıl

3.Dönem (Güz)

4.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

İstatistiki Analiz I (EKON 201, 3 Kredi)

İstatistiki Analiz II (EKON 202, 3 Kredi)

Bilimsel Araştırma Teknikleri (EKON 203, 3 Kredi) 

Doğrusal Cebir (EKON 204, 3 Kredi)

Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)

Örnekleme (EKON 206, 3 Kredi)

Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)

Bilgisayar (ENFO 202, 3 Kredi)

Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)

Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi) Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (ING 201, 3 Kredi) Temel İngilizce IV (ING 202, 3 Kredi)

3.Yıl

5.Dönem (Güz)

6.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)

Ekonometri II (EKON 302, 3 Kredi)

Yöneylem Araştırması I (EKON 303, 3 Kredi)

Yöneylem Araştırması II (EKON 304, 3 Kredi)

Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)

Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)

Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Varyans Analizi ve Deney Tasarımı (EKON 305)

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (EKON 306, 3 Kredi)  
Dinamik Analiz (EKON 307, 3 Kredi)

Ekonomik Göstergeler (EKON 308, 3 Kredi)

Sektör Planlaması (EKON 309, 3 Kredi) Parametre Dışı İstatistik (EKON 310, 3 Kredi)
Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Kredi) Finansal Yönetim II (ISLE 212, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi) Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Erken Uyarı Sistemleri (EKON 311, 3 Kredi) Panel Veri Analizi (EKON 314, 3 Kredi)

4.Yıl

7.Dönem (Güz)

8.Dönem (Bahar)

Uygulamalı Ekonometri I (EKON 401, 3 Kredi)

Uygulamalı Ekonometri II (EKON 402, 3 Kredi)  

Uygulamalı Yöneylem Araştırması (EKON 403, 3 Kredi)

Ekonometrik Açıdan Proje Değrlendirme (EKON 404, 3 Kredi)  

Zaman Serileri Analizi (EKON 405, 3 Kredi)

Uluslararası Makro Ekonomi ve Ekonometrik Modeller (EKON 406, 3 Kredi)
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları (ENFO 401, 3 Kredi)  

  Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz. Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Veri Analizi (EKON 407, 3 Kredi) Parametre Dışı İstatistik (EKON 408, 3 Kredi)
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi) Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Kredi)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi) Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Kredi) Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi) Uluslararası Finansman (ISLE 312, 3 Kredi)
Finansal Ekonometri (EKON 409, 3 Kredi Kantitatif Ekonomik Modeller (EKON 408, 3 Kredi)
  Öngörü Yöntemleri (EKON 414, 3 Kredi)

Ekonometri I. ve II. Öğretim Ders Listesi(PDF)