Erasmus Koordinatörleri (2016-2017)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (2016-2017) ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

Yrd.Doç.Dr.Selma KALYONCUOĞLU Fakülte Erasmus Koordinatörü selmakalyoncu@gazi.edu.tr Dahili:61238
Arş.Gör.Ertuğrul Cenk GÜRCAN Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd. ecgurcan@gazi.edu.tr  Dahili: 1418  
Arş.Gör. Banu KARAKAŞ Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü banukarakas@gazi.edu.tr Dahili:61439
Arş.Gör.Nursel KARAMAN nkaraman@gazi.edu.tr Dahili:1663
Arş.Gör Fulya GEZER Ekonometri  Bölümü fulya.gezer86@gmail.com Dahili: 1302
Arş.Gör.Dr.Tolga DAĞLAROĞLU İktisat Bölümü tdaglaroglu@gazi.edu.tr Dahili: 1108
Arş.Gör.Özge DİNÇ  İşletme Bölümü ozgedinc@gazi.edu.tr Dahili:1204 
Arş.Gör.Dr.Işıl Fulya ORKUNOĞLU Maliye Bölümü iforkunoglu@gazi.edu.tr Dahili: 1361
Arş.Gör.Burcu NAZLIOĞLU Sağlık Yönetimi Bölümü bnazlioglu@gazi.edu.tr  
Arş. Gör. Ece DOĞUÇ ecedoguc@gazi.edu.tr  
Arş.Gör.Yağız AKSAKALOĞLU Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yagizaksakaloglu@gmail.com Dahili: 1412
Arş.Gör.Semra AKSU Uluslararası İlişkiler Bölümü semraaksuazi.edu.tr Dahili: 1511
Arş.Gör.Ceren URCAN cerenurcan@gazi.edu.tr Dahili: 1512
Arş.Gör.Dr.Pınar OKAN GÖKTEN Uluslararası Ticaret Bölümü  pinar.okan@gazi.edu.tr  
Arş. Gör. Zeynep AÇIKEL zeynep.acikel83@gmail.com