Erasmus Koordinatörleri (2017-2018)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (2017-2018) ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Selma KALYONCUOĞLU Fakülte Erasmus Koordinatörü selmakalyoncu@gazi.edu.tr Dahili:61238
Arş. Gör.Ertuğrul Cenk GÜRCAN Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd. ecgurcan@gazi.edu.tr  Dahili: 1418  
Arş. Gör. Melike Çallı Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü melikecalli07@gmail.com Dahili:61434
Arş. Gör. Nursel KARAMAN nkaraman@gazi.edu.tr Dahili:1663
Arş. Gör Fulya GEZER Ekonometri  Bölümü fulya.gezer86@gmail.com Dahili: 1302
Arş. Gör. Dr.Tolga DAĞLAROĞLU İktisat Bölümü tdaglaroglu@gazi.edu.tr Dahili: 1108
Arş. Gör. Özge DİNÇ  İşletme Bölümü ozgedinc@gazi.edu.tr Dahili:1204 
Arş. Gör. Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU Maliye Bölümü iforkunoglu@gazi.edu.tr Dahili: 1361
Arş. Gör. Burcu NAZLIOĞLU Sağlık Yönetimi Bölümü bnazlioglu@gazi.edu.tr  
Arş.  Gör.  Ece DOĞUÇ ecedoguc@gazi.edu.tr  
Yrd.Doç.Dr. Belma TOKUROĞU Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Belmat@gazi.edu.tr Dahili: 1422
Arş. Gör. Yağız AKSAKALOĞLU yagizaksakaloglu@gmail.com Dahili: 1412
Arş. Gör. Ertuğrul Cenk GÜRCAN ecgurcan@gazi.edu.tr  
Arş. Gör. Semra AKSU Uluslararası İlişkiler Bölümü semraaksuazi.edu.tr Dahili: 1511
Arş. Gör. Ceren URCAN cerenurcan@gazi.edu.tr Dahili: 1512
Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Uluslararası Ticaret Bölümü  caktepe@gazi.edu.tr Dahili: 1541
Arş. Gör. Dr. Pınar OKAN GÖKTEN pinar.okan@gazi.edu.tr  
Arş. Gör. Zeynep AÇIKEL zeynep.acikel83@gmail.com