Farabi Koordinatörleri (2017-2018)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (2017-2018) FARABİ KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

Doç.Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN   Fakülte Farabi Koordinatörü ozaydin@gazi.edu.tr  
Doç.Dr.Osman ŞİMŞEK  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü osimsek@gazi.edu.tr  Dahili: 1436  
Arş. Gör. Ömer Can ÇEVİK  omercancevik@gazi.edu.tr  Dahili: 1436 
Arş. Gör. YAlçın AKYEL yalcinakyel@gazi.edu.tr  Dahili: 1426  
Yrd.Doç.Dr.Atilla GÖKÇE Ekonometri atilla@gazi.edu.tr Dahili: 1307
Arş.Gör.Dr.Cenap Mengü TUNCAY İktisat Bölümü tuncaymengu@hotmail.com Dahili: 1106  
Yrd.Doç. Dr.Ayşe YILDIZ İşletme Bölümü ayseyildiz@gazi.edu.tr Dahili: 61210
Arş.Gör.Neslihan Gence ŞEN Maliye Bölümü gencesen@gazi.edu.tr  
Arş.Gör. Yasin ERTÜRK yasinerturk@gazi.edu.tr Dahili: 1373
Arş.Gör.Fatma MANSUR Sağlık Yönetimi Bölümü fatma.akdemir@gazi.edu.tr    
Yrd.Doç.Dr.Demirhan Fahri ERDEM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü demirhan@gazi.edu.tr Dahili: 1416
Arş.Gör. Yalçım MURGUL yalcinmurgul@gazi.edu.tr Dahili: 1416
Arş.Gör.Didem ALBAYRAK Uluslararası İlişkiler Bölümü   didemozdemir@gazi.edu.tr Dahili: 1511
Arş.Gör.Rüştü KAYA rustukaya51@gmail.com  
Doç.Dr.Güler SAĞLAM ARI Uluslararası Ticaret Bölümü   gsaglam@gazi.edu.tr 4851460/104 
Arş.Gör.Özlem ÇATLI ozlembarel@gazi.edu.tr