Öğrenci Formları

  1

 Adres Değişikliği Bilgi Formu

  2

 Belge Talep Formu

  3

 Diploma Başvuru Formu

  4

 Diploma Eki Başvuru Formu

  5

 Diploma Yerine Geçer Belge Başvuru Formu

  6

 Genel Amaçlı Dilekçe

  7

 İlişik Kesme Formu

  8

 Kayıt Dondurma Dilekçesi

  9

 Kimlik Talep Formu

  10

 Maddi Hata Dilekçesi

  11

 Mazeret Sınavı Dilekçesi

  12

 Mezuniyet Formu

  13

 Muafiyet Talep Formu

  14

 Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu

  15

 Sağlık Raporu Teslim Formu

  16

 Staj Formu

  17

 Tek Ders Dilekçesi

  18

 YÖKSİS Mezun Bilgisi Giriş Talep Formu

 

Akademik Personel Formları

  1

 Tek Ders Not Bildirim Formu

  2

 Not Ekleme Formu

  3

 Not Düzeltme Formu

  4

 İlişik Kesme Formu

  5

 İzin Formu (Akademik Personel)

  6

 Mal Bildirim Formu

  7 

 Hizmet (Gri) Pasaport Formu

  8  Hususi (Yeşil) Pasaport Formu

  9

 Yurtiçi ve Yurtdışı  Görevlendirme Başvuru  Formu

 

İdari Personel Formları

  1

 İlişik Kesme Formu (İdari Personel)

  2

 İzin Formu (İdari Personel)

  3

 Mal Bildirim Formu

  4

 Hususi (Yeşil) Pasaport Formu

 

 Güncelleme Tarihi - 09/06/2017