HAK-İŞ 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması
07 Mart 2018 13:36

Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında imzalanan ‘Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması İkili İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde Dünya Kadınlar Günü temalı 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması 7 Mart 2018'de gerçekleştirildi. Projede dereceye giren yarışmacılardan dördüncülük mansiyon ödülü dekanımız Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN  tarafından verildi. 

Proje Hakkında

T.C. Üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen temalara ilişkin toplumsal farkındalık oluşturmak ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.

http://www.genclikfarkinda.net/