1.Yıl

1.Dönem (Güz)

2.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Matematik I (EKON 103, 3 Kredi) Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İktisadi ve Sosyal Düşüncenin Evrimi (IKTI 103, 3 Kredi) Siyaset Bilimi (KAMU 197, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi) İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi) Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi) Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi) Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi) Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)

Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)

Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)

2.Yıl

3.Dönem (Güz)

4.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi)

İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi)

Mikro İktisat (IKTI 201, 3 Kredi) 

Fiyat Teorisi (IKTI 202, 3 Kredi)

Makro İktisat I (IKTI 203, 3 Kredi)

Makro İktisat II (IKTI 204, 3 Kredi

Dünya Ekonomisi (IKTI 205, 3 Kredi)

İktisat Tarihi (IKTI 206, 3 Kredi)

Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)

Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi) Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi) Temel İngilizce IV (YAD 202, 3 Kredi)

3.Yıl

5.Dönem (Güz)

6.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)

Ekonometri II (EKON 302, 3 Kredi)

Para Teorisi (IKTI 301, 3 Kredi)

Para Politikası (IKTI 302, 3 Kredi)

Uluslararası İktisat Teorisi (IKTI 303, 3 Kredi)

Uluslararası İktisat Politikası (IKTI 304, 3 Kredi)

Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

İktisadi Planlama Teknikleri (IKTI 305, 3 Kredi)

Yenilik Ekonomisi (IKTI 306, 3 Kredi)  
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)

İş Gücü Piyasası (IKTI 308, 3 Kredi)

Kamu Ekonomisi (IKTI 309, 3 Kredi) Konjöktür Teorileri (IKTI 310, 3 Kredi)
Tarım Ekonomisi (IKTI 311, 3 Kredi) Uluslararası Para Sistemleri (IKTI 312, 3 Kredi)
Finansal Yönetim (ISLE 299, 3 Kredi) Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Ulaştırma İktisadı ve Politikası (IKTI 313, 3 Kredi) Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri (IKTI 316, 3 Kredi)

4.Yıl

7.Dönem (Güz)

8.Dönem (Bahar)

İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)

Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)  

İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Kredi)

Makro İktisadi Modeller (IKTI 404, 3 Kredi)  

Belirsizlik İktisadı (IKTI 405, 3 Kredi)

Büyüme Teorisi ve Çevre Ekonomisi (IKTI 406, 3 Kredi)
Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI 407, 3 Kredi)  

  Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz. Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Kredi) Uluslararası Sermaye Hareketleri (IKTI 408, 3 Kredi)
Sanayileşme ve Uluslararası İlişkiler (IKTI 411, 3 Kredi) Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Kredi)
Küresel Ekonomik Politik (IKTI 413, 3 Kredi) Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (IKTI 414, 3 Kredi)  
İktisadi Araştırma Yöntem ve Uygulamaları (IKTI 417, 3 Kredi) Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Endüstriyel İktisat ve Rekabet (IKTI 419, 3 Kredi) İcra İflas Hukuku (KAMU 398, 3 Kredi)
Osmanlı İktisat Tarihi (IKTI 415, 3 Kredi) Finansal Globalleşme ve Gelişim Piyasa Ekonomisi (IKTI 418, 3 Kredi)

 

İktisat Bölümü Ders Listesi