İran-Çin-Hindistan İlişkileri
19 Mart 2018 10:14

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İran Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (İRAM) tarafından ortaklaşa tertiplenen ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığınca desteklenip moderatörlüğünce icra edilen “İran-Çin-Hindistan İlişkileri” adlı uluslararası panel, 9 Mart 2018 tarihinde 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Panele iştirak eden Doç. Dr. Mohsen SHARİATİNİA, “İranlı Gözüyle İran-Çin İlişkileri” adlı konuşmasıyla İran ve Çin’in dış politikasına temas ederek, her iki yönetimin siyasal stratejilerine değindi. Ardından ekonomik, dış ticaret, enerji vb. konularda karşılaştırmalar yaparak değerlendirmesine son verdi.

İkinci konuşmacı Dr. Muhter Ahmet BHAT, “İran-Hindistan İlişkileri” adlı konuşmasıyla her iki ülkenin siyasal sisteminden kaynaklanan özelliklerine temas ederek, bölgede işbirliği yapılabilecek konulara değindi.

Son konuşmacı Dr. Ümit ALPENREN ise “İran-Çin İlişkilerinin Ortadoğu’ya Yansımaları” adlı sunumunda her iki ülkenin Ortadoğu üzerindeki stratejik hedeflerine, potansiyel sınırlılıklarına ve çatışma alanlarına değinerek konuşmasını bitirdi.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla ve sorularıyla gerçekleşen uluslararası panel, plaket takdimiyle son buldu. 

Etkinliğe ait tüm fotograflar için lütfen tıklayınız.

Panel videosu için lütfen tıklayınız.