1.Yıl

1.Dönem (Güz)

2.Dönem(Bahar)

Zorunlu Dersler

İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi, Zorunlu) Türk Anayasa Hukuku (KAMU 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi) Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Siyaset Bilimi I (KAMU 105, 3 Kredi, Zorunlu) Sosyoloji II (KAMU 106, 3 Kredi)
Uygarlık Tarihi (KAMU 107, 3 Kredi, Zorunlu) Siyaset Bilimi II (KAMU 108, 3 Kredi)
Sosyoloji I (KAMU 109, 3 Kredi, Zorunlu) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi) Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi) Siyasi Tarih (ULUS 199, 3 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi) Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 103 , 3 Kredi) Temel İngilizce II (YAD 104 , 3 Kredi)

2.Yıl

3.Dönem (Güz)

4.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi) Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)
Yönetim Bilimi I (KAMU 203, 3 Kredi) Genel Muhasebe (ISLE 197, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi) Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Siyasal Düşünceler Tarihi I (KAMU 207, 3 Kredi) İdari Yargı (KAMU 202, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (KAMU 209, 3 Kredi) Yönetim Bilimi II (KAMU 204, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi) Siyasal Düşünceler Tarihi II (KAMU 206, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 203 , 3 Kredi) Temel İngilizce IV (YAD 204, 3 Kredi)

3.Yıl

5.Dönem (Güz)

6.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi) Mahalli İdareler II (KAMU 302, 3 Kredi)
Mahalli İdareler I (KAMU 303, 3 Kredi) İnsan Kaynakları Yönetimi (KAMU 304, 3 Kredi)
Kentleşme (KAMU 305, 3 Kredi) Çevre Sorunları (KAMU 306, 3 Kredi)

Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi) Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Türkiyenin Toplumsal Yapısı (KAMU 307, 3 Kredi) Siyaset Sosyolojisi (KAMU 308, 3 Kredi)
Sosyal Psikloji (KAMU 309, 3 Kredi) Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (KAMU 310, 3 Kredi)
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (KAMU 311, 3 Kredi) Bütçe (MALI 201, 3 Kredi)
Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi (KAMU 313, 3 Kredi) Uluslararası Hukuk (ULUS 299, 3 Kredi)
Kamu Politikaları (KAMU 315, 3 Kredi) Siyaset Teorisi (KAMU 314, 3 Kredi)

4.Yıl

7.Dönem (Güz)

8.Dönem (Bahar)

İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi) Türk İdare Tarihi (KAMU 402, 3 Kredi, Zorunlu)
Şehir ve Bölge Planlama (KAMU 401, 3 Kredi) Çevre Hukuku (KAMU 404, 3 Kredi, Zorunlu)
Türk Siyasal Hayatı (KAMU 403, 3 Kredi) Çağdaş Devlet Sistemleri (KAMU 406, 3 Kredi, Zorunlu)
Halkla İlişkiler (KAMU 405, 3 Kredi)  

Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz. Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Kent Sosyolojisi (KAMU 410, 3 Kredi) Sosyal Politika (CALI 101, 3 Kredi, Seçmeli *)
Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası (KAMU 409, 3 Kredi) Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
Temel Hak ve Hürriyetler (KAMU 411, 3 Kredi) Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi, Seçmeli *)
Çağdaş Siyası Akımlar (KAMU 413, 3 Kredi) Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi) İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi, Seçmeli *)
Bürokrasi (KAMU 415, 3 Kredi) Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi, Seçmeli *)
  Bölgesel Gelişme Politikaları (KAMU 407, 3 Kredi, Seçmeli *)
   
   

Tüm derslerin detaylı açıklamalarının bulunduğu tam listeyi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız;

Kamu Yönetimi Bölümü Açıklamalı Ders Listesi (PDF)

NOT: 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmamıştır. Eski öğrenciler mezun olduklarında II. öğretim programı kapanacaktır.