1.Yıl

1.Dönem (Güz)

2.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Matematik (EKON 197, 3 Kredi) İş Hukuku (CALI 288, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi) İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş (ISLE 199, 3 Kredi) Genel Muhasebe (ISLE 197, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi) Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) (KAMU 104, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi) Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi) Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi) Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi) Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)

Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)

Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)

2.Yıl

3.Dönem (Güz)

4.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

İstatistik (EKON 199, 3 Kredi)

Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)

Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi) 

İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)

Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)

Ortaklıklar Muhasebesi (ISLE 423, 3 Kredi)

Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları (ISLE 221, 3 Kredi)

Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)

İdare Hukuku (KAMU 201, 3 Kredi)

Harcama Hukuku (MALI 204, 3 Kredi)
Bütçe (MALI 201, 3 Kredi) Devlet Borçlanması (MALI 206, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi) Temel İngilizce IV (YAD 202, 3 Kredi)

3.Yıl

5.Dönem (Güz)

6.Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)

Servet ve Harc. Üzer. Alınan Vergiler (MALI 302, 3 Kredi)

Maliyet Muhasebesi (ISLE 288, 3 Kredi)

Dış Ticaret Vergileri (MALI 304, 3 Kredi)

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (MALI 301, 3 Kredi)

Kamu Ekonomisi (MALI 306, 3 Kredi)

Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.

Sosyal Güvenlik Hukuku (CALI 301, 3 Kredi)

Çalışma Sosyolojisi (CALI 306, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 499, 3 Kredi)

Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)

Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Kredi) Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)
Bütçe Politikası (MALI 305, 3 Kredi) Ceza Hukuku (KAMU 301, 3 Kredi)
Türkiye Avrupa Topluluk İlişkileri (ULUS 304, 3 Kredi) Yerel Yönetimler Maliyesi (MALI 303, 3 Kredi)
  Maliye Tarihi (MALI 312, 3 Kredi)

4.Yıl

7.Dönem (Güz)

8.Dönem (Bahar)

Finansal Tablolar Analizi (ISLE 388, 3 Kredi)

Uluslararası Maliye (MALI 402, 3 Kredi)  

Mali Yargı (MALI 401, 3 Kredi)

Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi (MALI 404, 3 Kredi)  

Takip ve Tahsil Hukuku (MALI 403, 3 Kredi)

İktisadi Geliştirme ve Vergilendirme (MALI 406, 3 Kredi)
Maliye Politikası (MALI 405, 3 Kredi)  

  Seçmeli Dersler

Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz. Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Gelir Dağılımı ve Politikaları (CALI 402, 3 Kredi) Yenilik Ekonomisi (IKTI 306, 3 Kredi)
Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi) Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI 407, 3 Kredi)
Yeni Finansal Araçlar (ISLE 411, 3 Kredi) Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)  
Proje Değerleme (ISLE 441, 3 Kredi) Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Vergilemede Global Eğilimler ve AB Vergi Sistemi (MALI 409, 3 Kredi) İnsan Kaynakları Yönetimi (ISLE 362, 3 Kredi)
Vergilendirme Politikası (MALI 407, 3 Kredi) Finansal Araçların Vergilendirilmesi (MALI 410, 3 Kredi)

Maliye Bölümü Ders Listesi