Duyurular
13 Şubat 2018 10:17

Mazereti (Ölüm, Sağlık , Görevlendirme v.b) sebebiyle kaydını belirlenen süre içerisinde yenileyemeyen öğrenciler 15 Şubat 2018 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine mazeretlerini belgelendirmek şartıyla dilekçeyle başvuru yapabilirler. Dilekçeler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Mazereti kabul edilen öğrencilerimize 19 Şubat 2018 tarihinde öğrenci bilgi sistemi açılacaktır.