Ek Sınav/Süre Hakkı Kullanma Dilekçesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci İzin Belgesi

Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi

Maddi Hata Dilekçesi

Sağlık Raporu Teslim Formu

Af Kanunundan Yararlanan Öğrencilerin Sınava Girme Dilekçesi

Yandal/Çift anadal Ders Alma Dilekçesi

Staj Formu

Mezuniyet Başvuru Formu

Mezun Bilgi YOKSIS