Sosyal Güvenlik Konferansı
13 Aralık 2017 10:35

ÇEKAT tarafından 11/12/2017 tarihinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Konferansına  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Ceylan konuşmacı olarak katılmıştır. "Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Uygulamalarındaki Problemler ve Çözüm Önerilerini " başlıklı konferansta  Sayın Ceylan, istatiskler yardımıyla OECD ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılaştırmalara yer vererek gelecek yıllara ilişkin projeksiyonları aktardı. Sosyal güvenlik sistemimizde yaşanan sorunlar ve bu bağlamda kurum içerisindeki dönüşümlere yer veren Sayın Ceylan, soru-cevap kısmında ise sorulan soruları cevaplandırdı.