Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kalite Süreçleri ve Akreditasyon Çalıştayı
13 Mart 2018 00:33

Fakülte Kalite Sorumlusu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Sağlam Arı, Dr. Ayşegül Ermeç Sertoğlu ve Dr. Cihat Erbil 12.03.2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Kalite Süreçleri ve Akreditasyon” Çalıştayına katılmışlardır.