Tarihçee

Ankara’da, 1955 yılında öğretime başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 yılında yasayla kendisine özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim-öğretim kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni oluşturmuştur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin dokuz bölümü bulunmaktadır. Harf sırasına göre bölümlerimiz: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret. Fakültemize bağlı Maliye Meslek Yüksek Okulu ile Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu 2014 yılında kapanmış olup, yeni öğrenci alınmamaktadır. Fakültemizin dokuz bölümünün normal öğretimiyle birlikte, altı bölümde mevcut ikinci öğretim programları sürmektedir. Ancak 2013 yılından bu yana Fakültemizde ikinci öğretim programlarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2003 yılından itibaren çift anadal ve yandal uygulaması Gazi Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilmektedir. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Güz döneminden başlayarak Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümleri yüzde yüz İngilizce ve yüzde yüz Türkçe, diğer bölümler ise Türkçe dilinde eğitim vermektedir.