Fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan topluluklar, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirerek sosyo-kültürel etkinliklerini arttırmak amacıyla bilim, kültür, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet gerçekleştirmektedir. Fakültemiz öğrenci toplulukları öğrencilerimizin önerileri ve katılımlarıyla her yıl daha da zenginleşmektedir. Aşağıda fakültemiz öğrenci topluluklarıyla  ilgili genel bilgiler ve topluluk listesi yer almaktadır.

 

Öğrenci Topluluğu Nasıl Kurulur?

Öğrenci topluluğu kuruluşuna ilişkin başvuru Fakülte Dekanlığımıza yapılmaktadır. Başvuru dosyası hazırlanarak fakültemiz Haberleşme Birimine teslim edilir ve topluluk açılma işlemi başlatılmış olur.

Başvuru dosyası içeriğinde;

  • En az 16 kurucu öğrencinin adı soyadı, eposta adresi, telefon numarası, disiplin durumunu da içeren öğrenci belgesi,

  • Akademik liderin adı soyadı, eposta adresi, telefon numarası, akademik liderliği kabul ettiğine ilişkin imzalı onay belgesi,

  • Topluluğun adı,     

  • Topluluğun amacı,

  • Faaliyetlerin türü ve bir yıllık faaliyet planı,

yer almalıdır.

  

Etkinlik Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Rektörlük makamından gerekli izinlerin alınabilmesi için topluluk tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlik dilekçesi en geç 15 gün önce Dekanlık Makamına sunulmak üzere Fakültemiz Haberleşme Birimine verilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve düzenlenecek etkinlikler için dilekçe ekinde katılımcı adı soyadı, katılımcının nerede çalıştığı, sunacağı konuşma (bildiri, makale vb.) metin özeti, etkinliklerde kullanılacak materyaller, program saatinden 1 saat öncesi ve sonrası ile program akış metninin belirtilmelidir.

 

Etkinlik Duyurusu Nasıl Yapılır?

Topluluk etkinliklerine ait afiş ve fotografların İİBF web sayfası ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması için İİBF Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçiniz.

 

Öğrenci Topluluğu Nasıl Kapatılır?

Topluluk, kuruluş amacından sapması, faaliyet planında belirlenen etkinliklerin 1/3’ünden daha azını gerçekleştirmesi gibi nedenlerle sürekli olarak kapatılabilir. Akademik danışman ve topluluk başkanı topluluğun kapatılmasına ilişkin dilekçeyi Fakültemiz Haberleşme Birimine iletmesi gerekir. 

 

Öğrenci Toplulukları Açılış ve İşleyiş Yönergesi

Üniversitemiz Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen öğrenci topluluklarının açılış ve işleyişine ilişkin yönerge için tıklayınız.

 

İİBF Öğrenci Toplulukları Listesi

Topluluk Adı

Kuruluş Yılı

Akademi Fotograf Topluluğu

2007

Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu

2007

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Araştırma Topluluğu

2007

Akademi Türk Kültür Topluluğu

2007

Akademi Kültür ve Şiir Topluluğu

2007

Tiyatro Akademi Topluluğu

2007

Kariyer Yönlendirme Topluluğu

2008

Ekonometri Araştırma Topluluğu

2009

Avrasya Araştırma Topluluğu

2010

Sosyal ve Siyasal Araştırma Topluluğu

2010

Uluslararası Gençlik Projeleri Topluluğu

2011

Genç Girişimciler Topluluğu

2011

Model Birleşmiş Milletler Topluluğu

2011

Medeniyet Araştırmaları Grubu Topluluğu

2012

Girişimci Liderler Topluluğu

2012

Akademi Fikir İnşaa Topluluğu

2012

Akademik Araştırmalar Topluluğu

2013

İşletme Araştırma Topluluğu

2013

Akademi Borsa Merkezi Topluluğu

2013

Ekonomi Bilimi Araştırma Topluluğu

2014

Siyaset Felsefesi Topluluğu

2014

Genç Fikirler Topluluğu

2014

Akademi Yurdışı Türkler Topluluğu

2014

Yönetim Bilimi Topluluğu

2014

Genç Akademi Topluluğu

2015

Sağlık Kurumları işletmeciliği Topluluğu

2015

İş ve Kariyer Topluluğu

2015

Medya Ekonomi ve Siyaset Araştırma Topluluğu

2015

Uluslararası Ticaret Topluluğu

2015

Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu

2015

Uluslararası Barış ve Kriz Yönetimi Topluluğu

2016

Sosyal Girişimciler Topluluğu

2016

İİBF Akademi Maliye Araştırmaları Topluluğu

2017

 

 

Akademi Dış Ticaret Topluluğu 

İktisat Araştırma Topluluğu (EBAT) 

Atatürkçü Düşünce Topluluğu 

Türk Tarih Kulübü 

Akademik Düşünceler Topluluğu 

Münazara Topluluğu

Akademi Doğa Sporları Kulübü 

Gazili Kartallar 

Gazili Fenerliler 

Gazili Aslanlar 

Akademi Rock Topluluğu 

Akademi Fotoğraf Kulübü

Halk Müziği Topluluğu 

Modern Dans Topluluğu

İİBF Akademi Fotoğraf ve Kısa Film Topluluğu

Akademi Eşli Danslar Topluluğu

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Topluluğu