Öğrenci Toplulukları

 

Fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan topluluklar, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirerek sosyo-kültürel etkinliklerini arttırmak amacıyla bilim, kültür, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet gerçekleştirmektedir. Fakültemiz öğrenci toplulukları öğrencilerimizin önerileri ve katılımlarıyla her yıl daha da zenginleşmektedir. Aşağıda fakültemiz öğrenci topluluklarıyla  ilgili genel bilgiler ve topluluk listesi yer almaktadır.

 

Öğrenci Topluluğu Nasıl Kurulur?

Öğrenci topluluğu kuruluşuna ilişkin başvuru Fakülte Dekanlığımıza yapılmaktadır. Başvuru dosyası hazırlanarak fakültemiz Haberleşme Birimine teslim edilir ve topluluk açılma işlemi başlatılmış olur.

Başvuru dosyası içeriğinde;

  • En az 15 kurucu öğrencinin adı soyadı, eposta adresi, telefon numarası, disiplin durumunu da içeren öğrenci belgesi,

  • Akademik liderin adı soyadı, eposta adresi, telefon numarası, akademik liderliği kabul ettiğine ilişkin imzalı onay belgesi,

  • Topluluğun adı,     

  • Topluluğun amacı,

  • Faaliyetlerin türü ve bir yıllık faaliyet planı,

yer almalıdır.

  

Etkinlik Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Rektörlük makamından gerekli izinlerin alınabilmesi için topluluk tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlik dilekçesi en geç 15 gün önce Dekanlık Makamına sunulmak üzere Fakültemiz Haberleşme Birimine verilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve düzenlenecek etkinlikler için dilekçe ekinde katılımcı adı soyadı, katılımcının nerede çalıştığı, sunacağı konuşma (bildiri, makale vb.) metin özeti, etkinliklerde kullanılacak materyaller, program saatinden 1 saat öncesi ve sonrası ile program akış metninin belirtilmelidir.

 

Etkinlik Duyurusu Nasıl Yapılır?

Topluluk etkinliklerine ait afiş ve fotografların İİBF web sayfası ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması için İİBF Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçiniz.

 

Öğrenci Topluluğu Nasıl Kapatılır?

Topluluk, kuruluş amacından sapması, faaliyet planında belirlenen etkinliklerin 1/3’ünden daha azını gerçekleştirmesi gibi nedenlerle sürekli olarak kapatılabilir. Akademik danışman ve topluluk başkanı topluluğun kapatılmasına ilişkin dilekçeyi Fakültemiz Haberleşme Birimine iletmesi gerekir. 

 

Öğrenci Toplulukları Açılış ve İşleyiş Yönergesi

Üniversitemiz Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen öğrenci topluluklarının açılış ve işleyişine ilişkin yönerge için tıklayınız.

 

İİBF Öğrenci Toplulukları Listesi

 Topluluk Adı

 Kuruluş Yılı

 İİBF Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu

 2007

 İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Araştırma Topluluğu

 2007

 İİBF Akademi Türk Kültür Topluluğu

 2007

 İİBF Akademi Kültür ve Şiir Topluluğu

 2007

 İİBF Tiyatro Akademi Topluluğu

 2007

 İİBF Kariyer Yönlendirme Topluluğu

 2008

 İİBF Avrasya Araştırma Topluluğu

 2010

 İİBF Sosyal ve Siyasal Araştırma Topluluğu

 2010

 İİBF Uluslararası Gençlik Projeleri Topluluğu

 2011

 İİBF Genç Girişimciler Topluluğu

 2011

İİBF Model Birleşmiş Milletler Topluluğu

 2011

 İİBF Medeniyet Araştırmaları Grubu Topluluğu

 2012

 İİBF Girişimci Liderler Topluluğu

 2012

 İİBF Akademi Fikir İnşaa Topluluğu

 2012

 İİBF Akademik Araştırmalar Topluluğu

 2013

 İİBF İşletme Araştırma Topluluğu

 2013

 İİBF Akademi Borsa Merkezi Topluluğu

 2013

 İİBF Ekonomi Bilimi Araştırma Topluluğu

 2014

 İİBF Akademi Yurdışı Türkler Topluluğu

 2014

 İİBF Yönetim Bilimi Araştırma Topluluğu

 2014

 İİBF Genç Akademi Topluluğu

 2015

 İİBF Sağlık Kurumları işletmeciliği Topluluğu

 2015

 İİBF İş ve Kariyer Topluluğu

 2015

 İİBF Medya Ekonomi ve Siyaset Araştırma Topluluğu

 2015

 İİBF Uluslararası Ticaret Topluluğu

 2015

 İİBF Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu

 2015

 İİBF Uluslararası Barış ve Kriz Yönetimi Topluluğu

 2016

 İİBF Sosyal Girişimciler Topluluğu

 2016

 İİBF Akademi Maliye Araştırmaları Topluluğu

 2017

 İİBF Kişisel Gelişim ve Dil Becerileri Topluluğu

 2017

 

İİBF Akademi Fotograf Topluluğu