Duyurular

 

2017-2018 Yaz Okulu Vize Sınav Programları (pdf)
2017-2018 Yaz Okulu Vize Sınav Programları (excel)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yaz Okulu Yönergesi 11. maddesinin 2. bendine göre; Yaz Okulu'nda Vize Engel ve Bütünleme sınavları yapılmayacaktır. 

MADDE 11 – (2) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Ara sınav veya yarıyıl sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı açılmaz. Yaz okulunda açılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.